Benedictinerne er et blandet kor som skal skape interesse og glede for korsang gjennom utvikling i et godt felles miljø.
Koret er tilsluttet Norsk Sangerforbund.
Styret er valgt av årsmøte og skal forvalte korets ressurser på en forsvarlig måte.