Eidsvågkoret Benedictinerne ble startet av Benedicte Sjøvold i 2012

Ved oppstarten talte medlemsmassen 12 personer, men koret vokste raskt. Høsten 2016 var vi 125 medlemmer.

Dirigent og musikalsk ansvarlig Benedicte Sjøvold ønsket en lav terskel for opptak til koret.
D.v.s. ingen opptaksprøve, ei heller begrensning på antall.

Koret er så heldig å få øve i Eidsvåg kirke og holde våre møter og konserter der. Til gjengjeld har vi forpliktet oss til å delta som kor på minst 4 av deres gudstjenester i året.